פניות ציבור

 

פניות ציבור 

name name –  אחראי על פניות הציבור בעיריית טובא זנגריה

פרטי מנהל המרכז העירוני :

name name
מנהל מוקד עירוני
   0595555555