תלונות ציבור

 

תלונות ציבור 

מועצה מקומית טובא זנגריה –  אחראי על תלונות הציבור בעיריית טובא זנגריה

פרטי פקיד תלונות הציבור :

מועצה מקומית טובא זנגריה
נציב תלונות הציבור
   049008500