פרטי התקשרות של האחראי למתן מידע בדבר החלטות ותוצאות הצעות ולהגשת ערר:

נאסר סאלח
מנכ"ל