פרטי התקשרות של האחראי למתן מידע בדבר החלטות ותוצאות הצעות ולהגשת ערר:

name name
job job