פרטי התקשרות של האחראי למתן מידע בדבר החלטות ותוצאות הצעות ולהגשת ערר: