פרוטוקולים

סינון:


טבלת פרוטוקול :
שם פרוטוקול היסטוריה קבצי פרוטוקול שם הוועדה
ישיבת מועצה לא מן המניין 12021 2021-02-08  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה לא מן המניין 52020 2020-12-17  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 62020 2020-12-03  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 52020 2020-10-22  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה לא מן המניין 42020 2020-07-22  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה לא מן המניין 32020 2020-07-06  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה לא מן המניין 22020 2020-07-01  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה לא מן המניין 22020 2020-07-01  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 42020 2020-05-14  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבה לא מן המניין 12020 2020-05-14  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה22020 2020-02-20  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה12020 2020-02-06  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה לא מן המניין 22019 2019-12-22  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבה לא מן המניין 12019 2019-07-18  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 62019 2019-12-22  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 52019 2019-10-03  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 42019 2019-08-27  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 32019 2019-05-23  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה22019 2019-03-14  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 12019 2019-01-21  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 22018 2018-12-30  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 12018 2018-12-11  
 
ישיבות מועצה מקומית