פרוטוקולים

סינון:


טבלת פרוטוקול :
שם פרוטוקול היסטוריה קבצי פרוטוקול שם הוועדה
2024-01-01  בית
 
ישיבות מועצה מקומית
Trojan 2024-03-01  Trojan
 Trojan
ועדת בחירות
הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות 2023-10-03  
 
ועדת בחירות
קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות בחירות לרשויות המקומיות 2023-01-15  
 
ועדת בחירות
טופס גיוס מזכירים עבור מנהלי הבחירות ברשות 2024-04-14  
 
ועדת בחירות
קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות בחירות לרשויות המקומיות 2024-01-14  
 
ועדת בחירות
הנחיות הגנת הפרטיות לקראת הבחירות לרשויות המקומיות 2023-01-07  
 
ועדת בחירות
הודעה בדבר הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות 2023-10-04  
 
ועדת בחירות
הודעה לתושבים בעניין הדרכה הגשת מועמדות בחירות 2023-09-13  
 
ועדת בחירות
ישיבה ועדת בחירות 2023-08-31  
 
ועדת בחירות
ישיבת מועצה שלא מן המניין 5/2022 2022-10-13  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 9/2022 2022-06-02  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 8/2022 2022-05-26  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 07/2022 2022-05-12  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 06/2022 2022-04-24  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 5/2022 2022-04-03  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 4/2022 2022-03-17  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 3/2022 2022-02-17  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 2/2022 2022-01-27  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה לא מן המניין 2/2022 2022-01-27  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 1/2022 2022-01-20  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 07/2021 2021-12-16  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 06/2021 2021-12-02  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 5/2021 2021-10-07  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 4/2021 2021-08-05  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 03/2021 2021-05-27  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה לא מן המניין 3/2021 2021-08-05  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 2/2021 2021-04-22  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מליאת מועצה לא מן המניין 2/2021 2021-04-22  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבה מועצה 01/2021 2022-01-28  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה לא מן המניין 12021 2021-02-08  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה לא מן המניין 52020 2020-12-17  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 62020 2020-12-03  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 52020 2020-10-22  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה לא מן המניין 42020 2020-07-22  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה לא מן המניין 32020 2020-07-06  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה לא מן המניין 22020 2020-07-01  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה לא מן המניין 22020 2020-07-01  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 42020 2020-05-14  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבה לא מן המניין 12020 2020-05-14  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה22020 2020-02-20  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה12020 2020-02-06  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה לא מן המניין 22019 2019-12-22  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבה לא מן המניין 12019 2019-07-18  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 62019 2019-12-22  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 52019 2019-10-03  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 42019 2019-08-27  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 32019 2019-05-23  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה22019 2019-03-14  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 12019 2019-01-21  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 22018 2018-12-30  
 
ישיבות מועצה מקומית
ישיבת מועצה 12018 2018-12-11  
 
ישיבות מועצה מקומית